Β1. ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ TITANIOY ΤΥΠΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το κέλυφος (πλαίσιο) του συλλέκτη κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου (Al-Mg-Si) με  επιπλέον ηλεκτροστατική…

B2. ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ECOSYSTEM
(ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑ)

Ο υδροσκελετός είναι χάλκινος και ο απορροφητής επιλεκτικός. Έχει τέτοιο σχεδιασμό ο ηλιακός συλλέκτης ecosystem ώστε να παρουσιάζει…

B3. ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HELIOSOL
(ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑ)

Ο υδροσκελετός είναι χάλκινος και ο απορροφητής επιλεκτικός. Έχει τέτοιο σχεδιασμό ο ηλιακός συλλέκτης Heliosol ώστε να παρουσιάζει…

Β4. ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΕΝΟΥ

                                                 ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ  ΚΕΝΟΥ      ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ …

Β5. ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ECOSYSTEM PLUS

Συνολική επιφάνεια m²                                         Διαστάσεις mm ΜΗΚΟΣ                           ΠΛΑΤΟΣ                        …