Β4. ΛΥΧΝΙΩΝ ΚΕΝΟΥ

Οι λυχνίες κενού είναι κατασκευασμένες σε κυλινδρικό σχήμα προκειμένου από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου, η προσπίπτουσα ακτινοβολία να είναι πάντοτε κάθετη στον απορροφητή οπότε έχουμε και τη μέγιστη απορρόφηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Δεν απαιτούνται υγρά (προπυνελογλυκόλης).
  • Δεν απαιτούν συντήρηση (έλεγχο και πλήρωση υγρών)
  • Αποδίδουν 30% περισσότερη θερμική ενέργεια.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
  • Κόστος κτήσεως εφόσον τηρούν βέβαια ανάλογες προδιαγραφές.
ΧΡΗΣΗ
  • Σε ηλιακά θερμοσιφωνικά συστήματα
  • Σε ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας.

 


Η αρχή της λειτουργίας τους στηρίζεται στην εξάτμιση του μίγματος αλκοολών που περιέχουν στο εσωτερικό τους – μεταφορά τους στο βολβό της λυχνίας και αλλαγή κατασκευής από αέρια σε υγρή μορφή με ταυτόχρονη αποβολή του θερμικού τους φορτίου.

 

                                             ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ  ΚΕΝΟΥ
     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   ΤΡΙΠΛΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
Απορροφητικότητα Επιλεκτικής Επίστρωσης (ΑΜ1.5)           ≥  93,5%
Εκπομπή Επιλεκτικής Επιφάνειας(80°C ± 5°C)           ≤ 6,5%
Παράμετρος Στασιμότητας        Υ ≥ 240m² °C/ΚW
Έκθεση σε Ηλιακή Ακτινοβολία        H ≤ 3.0 MJ/m9m²
Συντελεστής Μέσης Θερμικής Απώλειας        ULT ≤ 0.70 W/(m² °C)
Υλικό Επιλεκτικής Επίστρωσης           SS-AL-N/Cu
Ποιότητα Κενού           P= 3 X 10³ Pa
Πίεση Αντοχής             0,6 MPa
Αντίσταση Πρόσκρουσης Δοκιμή με ατσάλινη σφαίρα:Κατακόρυφη πρόσκρουση σωλήνα κενού με ατσάλινη σφαίρα διαμμέτρου 30 mm από ύψος 450mm
Διαπερατότητα Λυχνίας      Τ ≥ 0,89(ΑΜ1.5ΙSO9806-1:1994
Υλικό Λυχνίας           Βοριοπυριτικός Υαλος 3.3
                      ΙΤΕΜ             DATA (mm)
Εξωτερική/Εσωτερική Διάμετρος Λυχνίας               Ø 58/47
Μήκος Λυχνίας                  1800
Πάχος Τοιχώματος Λυχνίας                 2.0 ± .15