Γ1. ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ECOSYSTEM H’ HELIOSOL ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑ-ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

Τα ηλιοθερμικά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης ή παραγωγής θερμού νερού χρήσης  ή και τα δύο μαζί χρησιμοποιούνται αφενός για λόγους αισθητικής (μόνο ηλιακοί συλλέκτες στην οροφή) αφετέρου δε για παραγωγή θερμού νερού από ποσότητες 120 lt. ως και 10.000 lt. δηλαδή από μία μικρή οικία ως ένα μεσαίο ή μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, νοσοκομείο, εργοστάσιο, κτηνοτροφική μονάδα, κ.α.

Ένα ηλιακό σύστημα αποτελείται:

Ηλιακό Θερμικό πεδίο

Συγκροτείται από έναν αριθμό ηλιακών επιλεκτικών συλλεκτών τύπου Μαίανδρος ή Άρπα με ισχύ ανάλογη των αναγκών που προκύπτουν μετά από μελέτη του χώρου και τη ζήτηση σε ζεστό νερό χρήσης ή υποβοήθησης θέρμανσης. Οι συλλέκτες είναι τεσσάρων εξόδων διαφόρων επιθυμητών διαστάσεων είτε Heliosol είτε Ecosystem και η σύνδεση μεταξύ τους μπορεί να είναι παράλληλη σε σειρά ή μικτή.

Παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης (Ζ.Ν.Χ)

Το Boiler για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) μπορεί να είναι ΙΝΟΧ AISI 316 L έως 300 lt.ή τιτανιούχου σμάλτου, με ένα ή δύο σταθερούς ή αφαιρούμενους εναλλάκτες σε χωρητικότητες από 160 lt. έως 10.000 lt.

Δοχεία αδράνειας -υποβοήθησης θέρμανσης

Κατασκευάζονται σε χωρητικότητες των 100 lt. και άνω χωρίς ή με ένα ή δύο εναλλάκτες για αποθήκευση ή παραγωγή θερμού νερού θέρμανσης, ή και τα δύο μαζί.

Δοχεία αδράνειας tank in tank παραγωγής ΖΝΧ – υποβοήθησης θέρμανσης

Κατασκευάζονται σε χωρητικότητες άνω των 500 lt. με εσωτερικό δοχείο παραγωγής Ζ.Ν.Χ.

Ηλεκτρικό κέντρο ελέγχου (SOLAR KIT)

Περιλαμβάνει αισθητήρια – ροόμετρο – αυτόματο πληρωτή -θερμόμετρα – μανόμετρο – Inverter – κυκλοφορητή – διαφορικό θερμοστάτη. Ρυθμίζει τη ροή των θερμικών υγρών του ηλιακού συστήματος ενώ δίνει εντολή στο λέβητα να βοηθήσει στην παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης,όταν η ηλιακή ενέργεια δεν είναι αρκετή. Ανάλογα με το ηλιακό πεδίο επιλέγουμε και το ανάλογο solar kit.

Βάσεις στήριξης

  • Κατασκευάζονται βάσεις για τοποθέτηση σε επίπεδη (ταράτσα) ή κεκλιμένη (κεραμοσκεπή) επιφάνεια.
  • Οι ηλιακοί συλλέκτες συνδέονται σε σειρά, παράλληλα ή σε μεικτή σύνδεση, ανάλογα με τη σχεδίαση.