Β1. ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ TITANIOY ΤΥΠΟΥ ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ

H σχεδίαση και κατασκευή των ηλιακών επιλεκτικών συλλεκτών τύπου Μαίανδρος αφορά μόνο τα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας και όχι τα θερμοσιφωνικά.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το κέλυφος (πλαίσιο) του συλλέκτη κατασκευάζεται από ειδικό κράμα αλουμινίου (Al-Mg-Si) με  επιπλέον ηλεκτροστατική επικάλυψη τύπου Sea Side Glass ώστε να αντέχει και στις πλέον αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ο υδροσκελετός είναι χάλκινος και ο απορροφητής επιλεκτικός. Έχει τέτοιο σχεδιασμό ο ηλιακός συλλέκτης ecosystem ώστε να παρουσιάζει μέγιστη απορροφητικότητα- άρα και μεγάλη θερμοχωρητικότητα ενώ παρουσιάζει μικρή πτώση πίεσης για στρωτή ροή και μεταφορά μεγάλου θερμικού φορτίου.

Ο απορροφητής έχει επίστρωση οξειδίου του τιτανίου σε κενό οξυγόνου, είναι υψηλής απορρόφησης και χαμηλής εκπομπής ενώ είναι συγκολλημένος με τον υδροσκελετό με τεχνολογία laser welding.

Συντελεστής απορρόφησης επιλεκτικής επιφάνειας α ≥ 0.95 ± 0.02.

Συντελεστής εκπομπής επιλεκτικής επιφάνειας ε ≤ 0.05 ± 0.02.

Οι υαλοπίνακες των συλλεκτών είναι ασφαλείας (Τempered glass-Security), πάχους 4 mm Low Iron μέγιστης διαπερατότητας (clearlight) άρα και μέγιστης απορρόφησης προσπιπτούσας ηλιακής ακτινοβολίας στον απορροφητή.


Ο συλλέκτης έχει οπίσθια μόνωση (πλάτη) 50 mm και πλευρική 20 mm από πετροβάμβακα. Η στεγανοποίηση του υαλοπίνακα γίνεται με ειδική σιλικόνη ενώ έχει ειδικές βαλβίδες εξαερισμού και εξαγωγής τυχόν συμπυκνωμάτων υδρατμών λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται στον απορροφητή.

Πλεονεκτήματα:

Aπαιτούνται μόνο δύο συγκολλήσεις σε σχέση με τους κλασσικούς ηλιακούς συλλέκτες τύπου ΑΡΠΑ ,των οποίων οι συγκολλήσεις με τους κάθετους αυλούς είναι υπερπολλαπλάσιες.

Η κατανομή του θερμικού φορτίου είναι ομοιόμορφη και βαίνει συνεχώς αυξανόμενη με συνέπεια την ανάπτυξη υψηλότερων θερμοκρασιών.