Ε2. ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

Χρήση

Ως αποθήκες θερμού νερού θέρμανσης αλλά και παραγωγής από μία βοηθητική πηγή ενέργειας (ήλιος-πέλετ , ήλιος-πετρέλαιο , ήλιος-αέριο , ήλιος-τζάκι κ.α.)

Χωρητικότητες

Από 150 lt. ως 2000 lt.

Κατόπιν παραγγελίας σε μεγαλύτερες χωρητικότητες.

Τεχνικά στοιχεία

  • Υλικό κατασκευής: χάλυβας
  • Καθοδική προστασία: Ανόδιο Μαγνησίου (Mg)
  • Πίεση λειτουργίας: 4 bar
  • Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 6 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 95°C
  • Εναλλάκτης: χαλυβδοσωλήνας
  • Μέγιστη πίεση εναλλάκτη: 16 bar
  • Μέγιστη θερμοκρασία εναλλάκτη: 160°C
150 L 200 L 300 L 500 L 750 L 1000 L 1500 L 2000 L
Εξωτερικη διάμετρος 560 600 630 840 1000 1000 1300 1400
Ύψος mm 1120 1400 1620 1700 1800 2000 2000 2000
Μόνωση mm 60 60 60 100 100 100 100 100
Εσωτερική διάμετρος 450 480 520 640 800 800 1100 1200
Ύψος ανατροπής mm 1253 1530 1740 1830 2060 2240 2390 2450
Βάρος kgr. 54 72 97 118 169 196 325 363
Χωρητικότητα εναλλάκτη  Lt. 5 6,15 7,9 16,2 19,7 22 27,2 30
Επιφάνεια εναλλάκτη m² 0,79 1,00 1,80 2,20 2,70 3,00 3,70 4,00
Βάρος εναλλάκτη kg. 15 18,70 28 33,5 45 56 57,10 60