Άρθρα

B3. ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ HELIOSOL
(ΤΥΠΟΥ ΑΡΠΑ)

Ο υδροσκελετός είναι χάλκινος και ο απορροφητής επιλεκτικός. Έχει τέτοιο σχεδιασμό ο ηλιακός συλλέκτης Heliosol ώστε να παρουσιάζει…