Άρθρο του Αντώνιου Τσακίρογλου στο περιοδικό Θερμοϋδραυλικός, Σεπτέμβριος 2018

Παρουσίαση στο περιοδικό Θερμοϋδραυλικός του ηλιακού συστήματος των εστιών του Πανεπιστημίου της Ξάνθης, ισχύος 3ΚW/ έτος, από τον Αντώνη Τσακίρογλου, Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ. Διαβάστε το άρθρο ΕΔΩ.