Ηλιοθερμικό πεδίο παραγωγής Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρμανσης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στα Κιμέρια Ξάνθης (φοιτητικές εστίες). Παραγόμενη ετήσια ενέργεια 3220614 KWh