Χαρακτηριστικές εγκαταστάσεις οικιακών Ηλιακών Θερμοσιφώνων που καλύπτουν κάθε απαίτηση, χώρου, προσβασιμότητας, ηλιακής έκθεσης, αναγκαίας ποσότητας ζεστού νερού.