Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης Ζεστού Νερού Χρήσης και Θέρμανσης Ξενοδοχειακής Μονάδας.